Projecte

Oferir als oïdors/es de Sants, Hostafrancs i la Bordeta una programació radiofònica molt centrada en la informació, la participa-ció i la potenciació de la identitat cultural i social dels nostres barris.

Oferir una programació radiofònica en FM i en català, contribuint a la normalització de la llengua catalana en l'àmbit dels mitjans de comunicació.

Difondre com a valors propis d'aquest projecte el rigor informatiu, la pluralitat, el respecte a la diferéncia i a la llibertat, la defen-sa dels drets humans, el coneixement de la diversitat cultural i so-cial dels nostre barris, la solidaritat.

Contribuir a potenciar el coneixement de les activitats de tota mena que es realitzen a Sants, Hostafrancs i la Bordeta : política, activitat municipal, esport, cultura, activitats cíviques i socials, ind├║stria i comerç, ensenyament i universitat...

Oferir a les persones interessades en el món de la ràdio, de forma professional o no, una oportunitat d'elaborar programes, de conéixer a fons les possibilitats del mitjà i de fer arribar a l'audiéncia les seves inquietuds. Aquesta oferta es feia també extensiva a entitats o col.lectius ciutadans. Es a dir: es tracta d'oferir possibilitats reals de participació. Les instal·lacions de Sants 3 Ràdio compten amb dues plantes, una dedicada a administració i una altra a estudis. Sants 3 Ràdio compta amb un equip comercial, d'informatius, d'administració, direcció i producció.